مرکز تلفن سیموتل (اختصاصی)

مرکز تلفن اختصاصی سیموتل پلن برنزی
 • 50 عدد داخلی قابل تعریف
 • مادام العمر مالکیت لایسنس نرم افزار
 • دارد تلفن گویا و منوی صوتی پیشرفته
 • دارد تعریف ترانک و زمان کاری
 • دارد صندوق صوتی و نظرسنجی تلفنی
 • دارد کنفرانس تلفنی چند نفره
 • دارد مانیتورینگ زنده تماس ها و کاربران
 • دارد صف و گروه پاسخگویی بصورت پویا
 • دارد تاریخ شمسی، میلادی و چند زبانه
 • دارد آسان تنظیم (ویرایشگر دایل پلن)
 • دارد پشتیبان گیری سیستمی و دستی
 • دارد پشتیبانی از وب سرویس برای رویدادها
 • دارد لیست سیاه، لیست سفید و تماس VIP
 • دارد تلفن نرم افزاری اختصاصی
 • دارد اکستنشن Click2Dial گوگل کروم
 • دارد پشتیبانی از ضبط مکالمات
 • دارد گزارشات ریز مکالمات
 • دارد گزارشات پیشرفته، نموداری و آماری
 • رایگان آموزش راهبری و کاربری
 • رایگان نصب و راه اندازی
 • تک ستاره (شش ماه) خدمات پشتیبانی رایگان
مرکز تلفن اختصاصی سیموتل پلن نقره ای
 • 100 عدد داخلی قابل تعریف
 • مادام العمر مالکیت لایسنس نرم افزار
 • دارد تلفن گویا و منوی صوتی پیشرفته
 • دارد تعریف ترانک و زمان کاری
 • دارد صندوق صوتی و نظرسنجی تلفنی
 • دارد کنفرانس تلفنی چند نفره
 • دارد مانیتورینگ زنده تماس ها و کاربران
 • دارد صف و گروه پاسخگویی بصورت پویا
 • دارد تاریخ شمسی، میلادی و چند زبانه
 • دارد آسان تنظیم (ویرایشگر دایل پلن)
 • دارد پشتیبان گیری سیستمی و دستی
 • دارد پشتیبانی از وب سرویس برای رویدادها
 • دارد لیست سیاه، لیست سفید و تماس VIP
 • دارد تلفن نرم افزاری اختصاصی
 • دارد اکستنشن Click2Dial گوگل کروم
 • دارد پشتیبانی از ضبط مکالمات
 • دارد گزارشات ریز مکالمات
 • دارد گزارشات پیشرفته، نموداری و آماری
 • دارد تعیین و تفکیک سطح دسترسی ها
 • دارد داشبورد و والبوردساز
 • دارد گزارشات تحلیلی و خاص منظوره
 • دارد ماژول ارسال پیام صوتی (کمپین صوتی)
 • رایگان آموزش راهبری و کاربری
 • رایگان نصب و راه اندازی
 • دو ستاره (شش ماه) خدمات پشتیبانی رایگان
مرکز تلفن اختصاصی سیموتل پلن طلایی
 • 200 عدد داخلی قابل تعریف
 • مادام العمر مالکیت لایسنس نرم افزار
 • دارد تلفن گویا و منوی صوتی پیشرفته
 • دارد تعریف ترانک و زمان کاری
 • دارد صندوق صوتی و نظرسنجی تلفنی
 • دارد کنفرانس تلفنی چند نفره
 • دارد مانیتورینگ زنده تماس ها و کاربران
 • دارد صف و گروه پاسخگویی بصورت پویا
 • دارد تاریخ شمسی، میلادی و چند زبانه
 • دارد آسان تنظیم (ویرایشگر دایل پلن)
 • دارد پشتیبان گیری سیستمی و دستی
 • دارد پشتیبانی از وب سرویس برای رویدادها
 • دارد لیست سیاه، لیست سفید و تماس VIP
 • دارد تلفن نرم افزاری اختصاصی
 • دارد اکستنشن Click2Dial گوگل کروم
 • دارد پشتیبانی از ضبط مکالمات
 • دارد گزارشات ریز مکالمات
 • دارد گزارشات پیشرفته، نموداری و آماری
 • دارد تعیین و تفکیک سطح دسترسی ها
 • دارد داشبورد و والبوردساز
 • دارد گزارشات تحلیلی و خاص منظوره
 • دارد ماژول ارسال پیام صوتی (کمپین صوتی)
 • دارد پشتیبانی از AGI و Custom Pla
 • دارد ماژول مدیریت تماس های بهمنی
 • دارد ماژول IVR API و Smart API
 • دارد ماژول Extension API و Trunk API
 • رایگان آموزش راهبری و کاربری
 • رایگان نصب و راه اندازی
 • دو ستاره (یکسال) خدمات پشتیبانی رایگان
مرکز تلفن اختصاصی سیموتل پلن پلاس
 • 500 عدد داخلی قابل تعریف
 • مادام العمر مالکیت لایسنس نرم افزار
 • دارد تلفن گویا و منوی صوتی پیشرفته
 • دارد تعریف ترانک و زمان کاری
 • دارد صندوق صوتی و نظرسنجی تلفنی
 • دارد کنفرانس تلفنی چند نفره
 • دارد مانیتورینگ زنده تماس ها و کاربران
 • دارد صف و گروه پاسخگویی بصورت پویا
 • دارد تاریخ شمسی، میلادی و چند زبانه
 • دارد آسان تنظیم (ویرایشگر دایل پلن)
 • دارد پشتیبان گیری سیستمی و دستی
 • دارد پشتیبانی از وب سرویس برای رویدادها
 • دارد لیست سیاه، لیست سفید و تماس VIP
 • دارد تلفن نرم افزاری اختصاصی
 • دارد اکستنشن Click2Dial گوگل کروم
 • دارد پشتیبانی از ضبط مکالمات
 • دارد گزارشات ریز مکالمات
 • دارد گزارشات پیشرفته، نموداری و آماری
 • دارد تعیین و تفکیک سطح دسترسی ها
 • دارد داشبورد و والبوردساز
 • دارد گزارشات تحلیلی و خاص منظوره
 • دارد ماژول ارسال پیام صوتی (کمپین صوتی)
 • دارد پشتیبانی از AGI و Custom Pla
 • دارد ماژول مدیریت تماس های بهمنی
 • دارد ماژول IVR API و Smart API
 • دارد ماژول Extension API و Trunk API
 • دارد ماژول تماس امن
 • دارد ماژول تماس رایگان روی وب (فون وب)
 • دارد پشتیبانی از سرور ریداندنت و HA
 • رایگان آموزش راهبری و کاربری
 • رایگان نصب و راه اندازی
 • سه ستاره (یکسال) خدمات پشتیبانی رایگان