سیم کارت اینترنت ثابت

سیم کارت مودم های TD-LTE آسیاتک 24 موجود استسیم کارت مخصوص مودم های TD-LTE

سیم کارت مودم های FD-LTE آسیاتک 8 موجود استسیم کارت مخصوص مودم های FD-LTE