سرویس اینترنت ثابت TD-LTE مبین نت - طرح‌های پرایم

P0301 - سه ماهه با مودم و سیم کارتقبل از خرید و پرداخت آنلاین حتما هماهنگ شود

 • 4 تا 40 مگابیت
  سرعت
 • 3 ماه
  مدت زمان طرح
 • 50 گیگابایت
  حجم روزانه
 • KZ AG3100
  نوع مودم
P0302 - شش ماهه با مودم و سیم کارتقبل از خرید و پرداخت آنلاین حتما هماهنگ شود

 • 4 تا 40 مگابیت
  سرعت
 • 6 ماه
  مدت زمان طرح
 • 100 گیگابایت
  حجم بسته
 • KZ AG3100
  نوع مودم
P0303 - یکساله با مودم و سیم کارتقبل از خرید و پرداخت آنلاین حتما هماهنگ شود

 • 4 تا 40 مگابیت
  سرعت
 • 12 ماه
  مدت زمان طرح
 • 200 گیگابایت
  حجم بسته
 • KZ AG3100
  نوع مودم